Minder parkeervergunningen beschikbaar in Amsterdam

Om het aantal auto’s op straat terug te dringen, geeft de gemeente Amsterdam vanaf 1 juli minder parkeervergunningen uit. Meer ruimte voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en groen. Dat is het leitmotiv van het college van B en W.

 

De plannen vloeien voort uit het coalitieakkoord dat de Amsterdamse fracties van GroenLinks, D66, PvdA en SP vorig jaar met elkaar sloten.

Bijzondere vergunningen voor hulpverleners, mantelzorgers en gehandicapten, deelautovergunningen, maatschappelijke vergunningen en de bezoekersvergunning, vallen buiten deze maatregel. En wie al een parkeervergunning heeft, kan deze gewoon behouden.

Van 1 juli dit jaar tot en met 1 juli 2025 wordt ieder half jaar het maximaal beschikbare aantal parkeervergunningen verlaagd. De wachttijd wordt daardoor na 1 juli gemiddeld twee maanden langer. In 2026 kan de extra wachttijd oplopen tot ruim twee jaar.

 

Derde instrument

Het college wil meer ruimte creëren voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Het verhogen van de parkeertarieven voor bezoekers en het verplaatsen van parkeerplaatsen naar ondergrondse garages zijn twee instrumenten die dit nu al mogelijk maken. Door een limiet te stellen aan het aantal vergunningen komt daar een derde instrument bij.

Het doel is om tot 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken op straat op te heffen zonder parkeeroverlast te veroorzaken. Door het aantal beschikbare parkeervergunningen ieder half jaar te verlagen, zijn er per jaar ongeveer 1.100 minder parkeerplekken nodig.

Tot 8 mei kunnen betrokkenen hun mening en opmerking kenbaar maken aan de gemeente.

 

Bron: https://www.verkeersnet.nl/parkeren/29122/minder-parkeervergunningen-beschikbaar-in-amsterdam/

Geef een reactie